Informatie Stichting Ghana over de IJssel

Stichting Ghana over de IJssel is een Nederlandse stichting. [Voorheen vereniging Ghana Twente GKKT]

 

Stichting Ghana over de IJssel is een Goede Doelen stichting en door de belastingdienst als ANBI erkend 

Uw gift komt geheel ten goede aan dit project, Stichting Ghana over de IJssel wordt gerund door vrijwilligers.

DONATIES aan de stichting zijn volledig aftrekbaar in aangifte inkomstenbelasting

Beloningsbeleid

Binnen de Stichting Ghana over de IJssel is er geen beloningsbeleid. De vrijwilligers doen het werk belangeloos en betalen hun kosten volledig zelf. Hierdoor kunnen (behalve de enkele noodzakelijke kosten) alle opbrengsten ten goede komen aan de doelstelling van de stichting. Regelmatig reist er een delegatie van het bestuur op eigen kosten naar Ghana.

Beleidsplan

Missie/visie


Stichting Ghana over de IJssel werkt hard aan het verbeteren van de leefsomstandigheden van de allerarmsten in Ghana. We bieden hulp op gebied van schoon drinkwater, landbouw en onderwijs.

 

Samen met lokale gemeenschap worden plannen voor verbetering gemaakt en uitgevoerd.. Stichting Ghana over de IJssel gelooft daarbij in de kracht, het inzicht en het eigen initiatief van de lokale bevolking. Door gezamenlijk de handen ineen te slaan, willen we de weg naar duurzame ontwikkeling openen.

Stichting Ghana over de IJssel wil een betrokken en transparante stichting zijn die de inzichten uit haar werk in Ghana gebruikt om mensen te inspireren en om fondsen te werven om gezamenlijk de missie te bereiken.

 

Strategie

Stichting Ghana over de IJssel heeft als strategie gekozen om via sponsoring en donaties geld in te zamelen zodat:

  • wij de algemene leefomstandigheden kunnen verbeteren door gezamenlijk watertanks te bouwen voor schoon drinkwater;
  • inkomsten kunnen genereren voor landbouw. Veel boeren hebben geen geld om in landbouwgrond te investeren, of ze hebben de kennis niet om dat te doen. Het hoofdproduct  izijn de bomen met cashew-noten en de cashew-appel.
  • Onderwijs

 

Doelstelling


Stichting Ghana over de IJssel stelt zich ten doel om hulp te bieden in Ghana in de meest ruime zin van het woord, onder meer door projecten en ondersteuning van activiteiten die zich richten op het bouwen van watertanks, ontwikkeling van landbouw en onderwijs met als doel verbetering van leefomstandigheden en zelfredzaamheid. Het mee financieren van projecten staat bij ons voorop. Wij nemen in principe nooit de complete financiering voor onze rekening, want we vinden dat de mensen ook zelf een bijdrage dienen te leveren, al is het maar door middel van arbeidskracht. Het gaat niet om charitas. Mensen moeten zelf de motor zijn van veranderingen. We geven ze geen vis, maar een hengel om vissen te vangen. Het moet gaan om projecten die gedragen worden door de inwoners zelf.

 

Financiële verantwoording

De stichting heeft ten doel:

  1.  het initiëren en uitvoeren van ontwikkelingssamenwerkingsprojecten in Ghana;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe  bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter : Dhr. Alfred Kwasi Atta
Penningmeester : Dhr. Gerhard Mensink
Secretaris : Dhr. Bart van Schie
Bestuurslid : Mw. Annelene Steenvoorden
Bestuurslid : Mw. Astrid Atta-Gelhever

 

Gegevens

ANBI Fiscaalnummer: 858876541 

K.v.K nummer: 71857559

Bank nummer: NL56RABO0332087956

Oldenzaal:  Stichting Ghana over de IJssel

Contactgegevens Stichting Ghana over de IJssel

Email: info@stichtingghanaoverdeijssel.nl 
Telefoon:  0643414178 ( voorzitter )
Website:  https://www.stichtingghanaoverdeijssel.nl/stichting

Een kort jaarverslag voor de stichting 2018
PDF – 35,0 KB
Stichting Ghana Over De I Jssel Nl Jaarrekening 2019
PDF – 583,6 KB