Projecten - Onderwijs

Een vakopleiding volgen mag vanzelfsprekend zijn in Nederland. In Afrika, en dan met name in Ghana, is dit alleen weggelegd voor de rijke mensen.

 

Op het gebied van onderwijs kan er veel verbeterd worden in Ghana. Er is hoge schooluitval, vooral onder meisjes, een gebrek aan capaciteit, middelen en goed getrainde, gemotiveerde docenten vormen een uitdaging. Door een gebrek aan financiële middelen, een gebrekkige infrastructuur en een tekort aan technologische kennis is het voor de meeste mensen, en met name voor de plaatselijke overheid, onmogelijk om zorg te dragen voor goede huisvesting en vakopleiding voor de allerarmsten van de samenleving. 

Korte omschrijving projectvoorstel

De regio Brong Ahafo, in Nkoranza district kent een grote concentratie van kansloze jongeren. Veel van de jongeren zijn vanwege hun uitzichtloze situatie (er zijn vele teruggestuurde asielzoekers onder hen) beschadigd en hebben te grote sociale problemen om zelfstandig iets te kunnen opbouwen. Zij hebben niemand om op terug te vallen. Europa blijft voor hen de droom.

De Dromankese Town Development wil een (vak)opleidings-/ontmoetingscentrum voor hen bouwen volgens het succesvolle en innovatieve concept van Young Africa.. In deze arme regio zal het zonder hulp van buiten immers jaren duren voordat er voldoende fondsen zijn om dit centrum van de grond te tillen.

Om jonge asielzoekers niet terug te sturen naar de wanhoop, en kansloze jongeren ervan te weerhouden hun kansen te gaan zoeken in Europa (e.g. Nederland) wordt er een centrum voor beroepsopleiding en training opgezet in een van de meest kansarme regio’s in Ghana. Omwille van de duurzaamheid van het project wordt het beproefd concept van Young Africa gefranchised. Het concept heeft zich in de praktijk bewezen in Zimbabwe, en op 2 plaatsen in Mozambique.

Young Africa heeft duizenden kansarme jongeren (ca 25.000 in 10 jaar, waarvan meer dan 1000 per jaar met een afgeronde vakopleiding) opgeleid zodat zij een baan kunnen verwerven of met microkredieten in staat gesteld zijn een eigen bedrijf te starten. De micro kredieten die door Young Africa zijn verleend worden voor 90% terugbetaald. Door het ‘verdienmodel’ dat Young Africa hanteert, -en wat dus wordt overgenomen in dit project-, kunnen de centra na een aantal jaren (tussen de 5 en 8) in het geheel overgedragen worden aan de lokale projectpartner en zelfstandig functioneren.

Korte projectbeschrijving

In het centrum worden goed geoutilleerde werkplaatsen voor autotechniek, elektrotechniek, houtbewerking, ICT, bouw, kleding en mode gevestigd. Ondernemers uit de regio worden uitgenodigd om hier hun bedrijvigheid (deels) te vestigen. Als tegenprestatie leiden zij de jongeren op en betalen een bedrag aan huur. Jongeren betalen een klein bedrag voor hun
opleiding.

Opvallend aan het over te nemen Young Africa concept is de holistische benadering: behalve een vakopleiding krijgen jongeren begeleiding op het gebied van ontwikkeling van zelfvertrouwen sociale trots. Daarnaast ontwikkelen de Young Africa centra zich in de loop der jaren tot internationale ontmoetingsplekken van jongeren. Het Young Africa concept is uitgebreid beschreven en uitgewerkt (evenals de 2 jarige opleiding, verdeeld in 4 blokken) en wordt geleverd inclusief alle conceptcontracten (templates) met ondernemers.

De lokale organisatie DTDA, een van de projectpartijen, levert de grond (al in hun bezit) en legt de verbindingen met gekwalificeerde ondernemers die zich in het centrum willen vestigen.