Reisverslag 2018

Verslag en foto van Eerhard Mensink.

 

Donderdag 1 november ben ik samen met Alfred Atta vertrokken naar Ghana.

Ik heb een heel avontuur beleefd wat eigelijk niet in woorden is te vatten.

Toch probeer ik een impressie van deze periode weer te geven wat ergens in de buurt zal komen..

Samen met Alfred had ik een doel voor ogen, namelijk in Ghana een project op te bouwen waarin wij  mensen van de lokale bevolking wilden opleiden

om zelfstandig een wateropslag-tank te kunnen vervaardigen. Dit met als doel  om hemelwater op te slaan wanneer er in de droge tijd geen drinkwater

meer voor handen is en de vrouwen niet zover meer hoeven te lopen om water op te halen.

 

Ik durf wel hardop te zeggen dat beide doelen zijn verwezenlijkt. Er zijn in totaal 10 metselaren opgeleidt die  zelfstandig zo'n watertank kunnen

bouwen. We hebben op verschilende plekken in het land deze wateropslagtanks gebouwd. In totaal 8 stuks. 0..a. bij  twee scholen en bij gezinnen

naast hun huis.  Er is gebleken dat In de stedelijke gebieden van Kumasi  men een tank volledig zelf kan bekostigen. In het landbouwgebied van

Droman heeft men niet de financiele middelen om alles zelf te betalen. Wel hebben we besloten dat men daar een minimale bijdrage moet leveren

van ca.50%.. Deze mensen zullen afhankelijk zijn van uw donaties.

 

Na een maand, toen wij weer terugkeerden naar Nederland, konden wij met een zeer tevreden gevoel de mensen en de nieuw opgeleide metselaren

achterlaten.  We hebben Alfed zijn zus Avia (zij is woonachtig in Ghana) gevraagd om een lijst bij te houden waarin zij de tanks die er verder gemaakt

gaan worden te registreren. En dit wilde zij graag doen. Elke tank heeft (krijgt) een nummer .Door middel van deze registratie houden we een overzicht

van wie, waar en wanneer er een tank gebouwd wordt.

 

We houden contact met de metselaren aldaar. Uit dit contact blijkt dat de metselaren verder gaan met nieuwe watertanks bouwen.  Ik vind dit

geweldig!! Dit was ook werkelijk de bedoeling van ons startende project van het bouwen van watertanks. Water, wat men nodig heeft als eerste

levensbehoefte aldaar!  Vrouwen verlichten van de zware taak water te halen, en last but not least de lokale bevolking te helpen met het zelfstandig

uitoefenen van een beroep tot metselaar. Alle materialen die hiervoor nodig zijn, zijn lokaal te koop..

 

Een geslaagd project wat wij graag willen voortzetten.

Helpt u mee?

 

Hieronder een brief die wij ontvangen hebben van de directeur van de school waar we een watertank gebouwd hebben.