Ghana over de ijssel

Help mee aan een directe en blijvende verbetering voor de mensen in Ghana.

Fijn dat u onze website bezoekt.

Deze site is voor ons een belangrijk kanaal om donateurs en donororganisaties op de hoogte te houden.

En om informatie te geven aan iedereen die belangstelling heeft voor onze werkzaamheden in Ghana

Stichting Ghana Over de IJssel steunt projecten voor onderwijs, schoon drink water en landbouw in Ghana

Onderwijs en voorlichtingen zijn de rode draad in de projecten van Stichting Ghana Over de IJssel.

Wij steunen het reguliere onderwijs, maar ook vak opleidingen voor de jongeren o.a. door middel van trainingen. Ook speciale groepen, zoals potentiele Europese asielzoekers en school verlaters. Ook steunen wij beroepsonderwijs en opvang voor afgewezen en teruggekeerde asiel zoekers.

Alle activiteiten zijn erop gericht dat de mensen in Ghana geholpen worden om op eigen benen te staan

Met wie werken we samen

Samen met onze partner-organisaties in het land van herkomst, ondersteunen wij initiatieven die hierin een verandering willen aanbrengen.
Vanuit de samenwerking hebben wij ons op Ghana, en dan heel specifiek op Dromankese gericht, een dorp in de regio Brong Ahafo, in het district Nkoranza District.

In dit dorp werken we samen met de Dromankese Town Development Association (DTDA).
Deze organisatie is een door het Ministerie van Economische Zaken erkende non-profitorganisatie die bestaat uit inwoners van Nkoranza-Dromankese, die zich inzetten om een verbetering aan te brengen in de levensomstandigheden van in het bijzonder de arme mensen in de regio.