Projecten - Water

Water dat uit de kraan stroomt is in Ghana lang niet altijd vanzelfsprekend..

In Ghana beschikken duizenden mensen niet over schoon en veilig drinkwater.

Ook is voorlichting over drinkwater, sanitatie en hygiëne hard nodig; door een gebrek aan kennis hierover worden veel mensen ziek.

Ook in Dromankese ontbreekt schoon drinkwater, vrouwen moesten kilometers lopen om rivierwater te halen.

Realisatie Watertank

Op een mooi stukje natuur in Overijssel heeft Eerhard Mensink samen met Alfred Atta de eerste watertank gebouwd in 2017. In 2018 zullen zij samen naar Ghana gaan om daar met de lokale bevolking deze tank te bouwen. Ze zullen de lokale bevolkingopleiden, zodat zij daar én werk én schoon drinkwater. hebben. Twee vliegen in één klap..

U kunt het verhaal van hun reis lezen onder het kopje 'reisverslag'.

 

Eerhard Mensink samen met Alfred Atta

Met regenwater wordt de watertank gevuld en kunnen de vrouwen thuis water gebruiken  .

Jongeren leren metselen om watertank te bouwen

Beschrijving van het project


Achtergrond
De Nederlandse werktuigbouwkundige Paul Akkerman heeft op basis van zijn veelvuldige bezoeken aan Afrika (met name Guinee Bissau) een watertank ontwikkeld die compleet volgens Afrikaanse bouwprincipes wordt gebouwd. Slechts het volgende is er aan materialen voor de tank benodigd: 8 zakken cement, 10 kg staaldraad, wat kippengaas en een kraantje. De stenen voor de mal van de tank worden overal in Afrika door de bevolking zelf geproduceerd. De materialen zijn overal op locale markten verkrijgbaar. De tank lost vele praktische problemen op die de voortgang in het dagelijks leven belemmeren, dat Paul Akkerman heeft besloten in het kader van het kennis delen en verspreiden van ‘good practices’ de tankbouw naar meerdere Afrikaanse landen te exporteren via zijn stichting de Gevulde Waterkruik.

 

Probleemstelling
Door klimaatverandering verandert het patroon van de regens. Regens komen en stoppen weer, waarmee jonge oogst (verspilling zaaigoed) in groentetuinen verloren gaat. Door langere perioden van droogte verzilten waterputten of vallen droog. Er moet steeds dieper worden geboord (duur!!).

 

Eigen watertank
Een eigen watertank betekent voor gezinnen in Afrika heel veel: gezondheid, een eigen watervoorraad om perioden van droogte te overbruggen, en bespaart daarnaast vooral heel veel tijd. (Vaak worden kinderen belast met het waterhalen, terwijl ze op school zouden moeten zijn). Tanks van kunststof met 5000 liter inhoud zijn duur en alleen haalbaar voor zakelijke onderkomens (hotels). Ook zijn ze niet onderhoudbaar, en in de rurale gebieden lang niet overal beschikbaar.

Veel jongeren in Afrikaanse landen zijn werkeloos. Zij hebben vaak een beperkteopleiding en hebben ook in de steden weinig kansen. Indien zij worden opgeleid tot metselaar die deze rain harvesting tanks kunnen bouwen, kunnen zij goed hun geld verdienen. Er is geen hoge vooropleiding voor nodig, basisschool is genoeg. De watertank is getest, het water in de tank blijft veilig en schoon.